Maklumat SEGERA dan tepat.
Memberi perkhidmatan secara MESRA, jujur dan adil.
Memupuk jatidiri yang KENTAL dalam kalangan warga sekolah.
MenCERIAkan sekolah supaya wujud suasana yang kondusif, selamat dan semua warga sayang kepada sekolah.